Choose Language
หน้าหลัก สินค้าและบริการ ใบเสนอราคา เกี่ยวกับบริษัท บทความน่ารู้ Gallery คู่มือใช้งาน ติดต่อเรา

 
schoolforweb ใช้งานง่าย ไม่เพิ่มภาระให้กับครูผู้สอน
 

                   ถ้าโรงเรียนจะต้องซื้อโปรแกรมมาใช้.... โรงเรียนจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?..

                        1.โปรแกรมต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
                        2.โปรแกรมต้องผ่านการใช้งานมามากกว่า 50 โรงเรียน
                        3.โปรแกรมต้องใช้งานง่าย..ไม่เพิ่มภาระให้กับครูผู้สอน มีการพัฒนาตลอดเวลา
                        4.โรงเรียนสามารถเข้าถึงและพัฒนาต่อยอดฐานข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียนได้
                        5.ซื้อจากบริษัทผู้พัฒนาระบบโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
                        6.โปรแกรมควรเป็นโปรแกรมประเภท
For web เพื่อง่ายต่อบริการหลังการขาย
 

ซื้อโปรแกรมที่พัฒนาสำเร็จแล้วกับจ้างพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่ทั้งหมด อันไหนดีกว่ากัน

Web Application Software แบบเดิมๆ
-เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ที่มี internet -ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์ได้
- อัพเดทข้อมูลได้แบบ real-time - อัพเดทข้อมูลในลักษณะของ batch job
-ไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรม -ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมก่อน
-ใช้งานได้บนทุก OS (เช่น Windows, Mac, Linux) โดยผ่าน web browser - ใช้งานได้บน OS ที่รองรับเท่านั้น
-ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม เพราะไม่มีการติดตั้งโปรแกรมใดๆ บนเครื่องผู้ใช้ - ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม แบบเครื่องต่อเครื่อง
-ข้อมูลถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา - ข้อมูลอาจสูญหายถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเสีย


Cloud Computing Outsourcing ERP
-ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ -อาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสูงถึง 7-8 หลัก
- ไม่เสียค่า maintenance ในการ แก้ไข bug, พัฒนาต่อยอด, เพิ่ม feature ใหม่ๆ แต่จะเรียกเก็บเป็นค่าบริการเช่าระบบรายเดือนในราคาที่ถูก - นอกจากจะต้องเสียค่าจ้างบุคคลากรในการดูแลระบบแล้ว อาจจะต้องเสียค่าจ้างในการพัฒนาต่อยอด หรือเพิ่ม feature ใหม่ๆ ด้วย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง
-ไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ เช่น ค่าแอร์, ค่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์, ค่าอินเตอร์เนต ฯลฯ -เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างสูง นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนในส่วนของค่าไฟฟ้าแล้ว ค่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็มีราคาแพงอาจสูงถึง 6 หลักเลยทีเดียว

Cloud Computing
ให้บริการลูกค้าในรูปแบบของ Software as a Service (SaaS) โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing กล่าวคือ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในส่วนของ infrastructure ที่เกี่ยวกับ server ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง server, เจ้าหน้าที่ IT ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง รวมไปถึง ค่า License Software อีกด้วย
สาเหตุที่ไม่ต้องเสียค่า License Software เนื่องจากจะไม่มีการติดตั้ง Software ใดๆ ลงบนเครื่องที่ใช้งานระบบ แต่เพียงแค่เปิด web browser แล้ว log in เข้าสู่ระบบ ก็สามารถใช้งานระบบได้ทันที
ด้วยเหตุนี้ |schoolforweb| จึงเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าในลักษณะของค่าบริการรายปี ซึ่ง ขึ้นกับปริมาณนักเรียนรายหัว หรือ การใช้งานระบบ เช่น จำนวน transaction, จำนวนเอกสาร, จำนวนข้อมูลต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

ประเภท ข้อดี ข้อเสีย
จ้างพัฒนา  1. ได้โปรแกรมตามที่ต้องการ   1 ใช้เวลาในการพัฒนานาน
  2.ราคาแพง

  3. ทุกโปรแกรม ไม่มีโปรแกรมไหนในโลกที่พัฒนาแล้วจะไม่เกิดปัญหา(บัก) ส่วนใหญ่ปัญหาของโปรแกรมจะเกิดขึ้น เมื่อใช้ไปแล้ว ประมาน 1-2 ปี
 

โปรแกรมที่พัฒนาสำเร็จแล้ว  1. เป็นโปรแกรมที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
 2. ผ่านการตรวจสอบและแก้ปัญหามาจากผู้ใช้จำนวนมาก
4. ไม่ต้องเสียเวลารอในการพัฒนา
5. สามารถพัฒนาต่อยอดได้ตามต้องการ
1. อาจจะได้โปรแกรมบางส่วนไม่ตรงกับความต้องการ(ความต้องการส่วนตัว) แต่ก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดจากโครงสร้างเดิมได้ ซึ่งอาจจะมีรายการที่ถูกกว่า เนื่องจากโครงสร้างหลักสำเร็จไปแล้ว
หมายเหตุ : หน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็น สช, สพฐ, สพม หน่วยงานต้นสังกัดเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรและรูปแบบในการรายงานผลอยู่ตลอดเวลา เหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับโปรแกรม ปัญหาก็คือ หากโรงเรียนมีการจ้างพัฒนาโปรแกรม แล้วอยู่ ๆ หน่วยงานต้นสังกัด มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและรูปแบบเอกสาร โรงเรียนทีจ้างพัฒนาจะต้องเสียเงินจ้างพัฒนาใหม่ อันเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างหลักไม่แล้วเสร็จ เพราะใช้เวลา และต้องมาเปลี่ยนแปลง ปรับ ตามหน่วยงานต้นสังกัด บริษัทที่รับจ้างเขียนมักจะเรียกร้องให้มีการว่าจ้างใหม่ หรือไม่ก็ทิ้งงานเพราะว่ารูปแบบไม่เป็นไปตามที่ตกลง

                           *... ถ้าใช้ ระบบ บริหารสถานศึกษา ออนไลน์ schoolforweb แล้ว จะทำให้ทำงาน ซ้ำซ้อนกับ ระบบเดิมที่ทำอยู่หรือไม่...*

      การทำข้อมูลของโรงเรียน ผ่านโปรแกรม DMC,student51,ศธ.02 เป็นงานในหน้าที่(ตามคำสั่ง) ทำเพื่อส่งต้นสังกัด...แต่การนำระบบ บริหารสถานศึกษา ออนไลน์ schoolforweb มาใช้ในโรงเรียน ทำเพื่อพัฒนาและบริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น งานทะเบียน วิชาการ ปกครอง ห้องสมุด บุคลากร การเงิน พัสดุ งบประมาณฯลฯ และเพื่อส่งข้อมูลให้ต้นสังกัด เพื่อการบริหารสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัย...

  ระบบเดิมของโรงเรียน
โปรแกรม
student51,ศธ.02
ระบบ บริหารสถานศึกษา ออนไลน์ 
schoolforweb.com

 1. ผู้พัฒนาโปรแกรม

  - หน่วยงานราชการ - บริษัทเอกชน
 2. ประเภท และลักษณะโปรแกรม     -  For pc แบบ ติดตั้งลงในเครื่องคอมฯ - for web  ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่อง เรียกใช้งาน
  ได้ทันทีผ่านเน็ตเหมือน hotmail, facebook
 3. ลักษณะการใช้งาน   - ใช้งานได้เครื่องเดียว หรือ วง network - ใช้งานได้ไม่จำกัดเครื่อง ไม่ต้องลงโปรแกรม
 4. การเรียกใช้งาน   - ติดตั้งเครื่องไหน ใช้ได้แค่เครื่องนั้น - ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
 5. การใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต   - ใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่ ยกวางไว้บนเน็ต - ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ 100 % รองรับ 3 G
 6. ปัญหาไวรัส   - ข้อมูลติดไวรัสง่าย เพราะข้อมูลอยู่ในเครื่อง  - ข้อมูลไม่ติดไวรัส เนื่องจากข้อมูลอยู่บนอินเตอร์เน็ต
 7. บริการหลังการขาย   - ต้องมาที่โรงเรียนกรณีโปรแกรมเสียหาย
     หรือต้องการใช้ข้อมูลด่วน
 - ไม่ต้องไปที่โรงเรียนโปรแกรมอยู่บนอินเตอร์เน็ต
 8. ความปลอดภัย   - โปรแกรมและข้อมูลอยู่บนเครื่องของโรงเรียน
     จึงมีโอกาสที่ เครื่องจะพังข้อมูลอาจจะเสียหาย
     ในกรณีนำไปซ่อมกับร้านที่ไม่มีความรู้เรื่อง
    ฐานข้อมูล
 - มีระบบรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ากับ hotmail
   facebook ตามมาตรฐานสากล ทั่วโลก
   มีกฏหมายรองรับการบุกรุกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
   มีการสำรองข้อมูล
 9. การอัพเดทโปรแกรมใหม่ๆ   - ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งและอัพเดตโปรแกรม
    เองซึ่งหากติดตั้งผิดอาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้
    และโปรแกรมอาจใช้ไม่ได้ รวมไปถึงการใช้งาน
    หลาย
Version ที่ให้เลือกอัพเดต
    ความสมบูรณ์จะไม่เท่ากัน
 - อัพเดตอัตโนมัติเพราะโปรแกรม และ ฐานข้อมูล
   อยู่บนอินเตอร์เน็ต พร้อมระบบ สำรองข้อมูล
                            *...ไม่ทำงานซ้ำซ้อนกับระบบเดิม ที่มีอยู่ มีประโยชนในการนำไปใช้งานภายในสถานศึกษา...*
  ระบบเดิมของโรงเรียน
โปรแกรม
student51,ศธ.02
ระบบ บริหารสถานศึกษา ออนไลน์ 
schoolforweb.com
11.หน้าที่ของระบบ  - ใช้ส่งข้อมูลให้ต้นสังกัด - ใช้ส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดและบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน
   ทะเบียน วิชาการ บุคลากร งบประมาณ
12. ผู้รับผิดชอบ  - ครูทะเบียน 1 คน -  ผู้ดูแลระบบ 1 คน หรือ อัตราจ้าง 1 คน
13. หน้าที่ของครูทุกคน  - ครูผู้สอนทุกคนคีย์ข้อมูล คะแนน เกรดลงเครื่อง pc ของตัวเองเฉพาะเครื่องที่มีการติดตั้งโปรแกรม
ไว้
หรือต้องไปที่โรงเรียนเพื่อคีย์ข้อมูลลงบน server ของโรเรียน
-  ครูผู้สอนทุกคนคีย์ข้อมูล คะแนน เกรดผ่านอินเตอร์
   เน็ตทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ notebook
  
มือถือ แทบเล็ ทำข้อมูลได้โดยไม่ต้องลงโปรแก
   ใดๆในเครื่อง
14.ปัญหาในกรณีเครื่องใช้งานไม่ได้ - เครื่องเสีย ส่งเครื่องซ่อม แล้ว ต้องลงโปรแกรมใหม่ และทำข้อมูลใหม่ทั้งหมด ข้อมูลอาจโดไวรัส -  เปลี่ยนเครื่องใหม่ แล้วทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องลง
   โปรแกรมใหม่ไม่ต้องทำข้อมูลใหม่ ข้อมูลถูกเก็บไว้
   บนอินเตอร์เน็ต ปอดภัยจากไวรัส
                                                 *....เปรียบเทียบ การทำงานทั้งสองระบบ for pc, for web ..*
  ระบบเดิมของโรงเรียน
โปรแกรม
student51,ศธ.02
ระบบ บริหารสถานศึกษา ออนไลน์ 
schoolforweb.com
15. ความซ้ำซ้อนของงาน  - student51,ศธ02 เป็นระบบที่ ครูผู้สอนทุกคน
   ต้องทำข้อมูลเข้าระบบแล้ว copy ไปส่งผู้
   ดูแลระบบโดยมีครูทะเบียนเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
   1 คนแล้วนำไปเข้าระบบ
-  ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ ครูผู้สอนทุกคนต่างต้องคนต่างทำข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตข้อมูลวิ่งมารวมกันนะส่วนกลางโดยมีผู้ดูแลระบบ 1 คน ดูแลความเรียบร้อย
16. ส่งข้อมูลให้ต้นสังกัด  - ผู้ดูแลระบบ รวมข้อมูลส่งต้นสังกัด -  ผู้ดูและระบบนำข้อมูลจาก ระบบบริหารสถานศึกษา
   ออนไลน์ schoolforweb แล้วนำเข้า student51,ศธ02  
  
แล้วนำส่งต้นสังกัด
17. ความหมายของผู้ดูแลระบบ  - ครูทะเบียน หรือ อาจารย์ที่เก่งคอม -  พนักงานราชการ หรือ อัตตาจ้าง 1-2 คน
18.ข้อมูลสารสนเทศ    สารสนเทศของ  student51,ศธ02 ถูกเก็บไว้ใน
   เครื่องเดียวเวลาใช้งาน ใช้งานได้ทีละคน และมี
   คนเดียวที่ดูแลและเรียกใช้งานได้ สถานศึกษา
  ไม่สามารถนำข้อมูลไปบริหารสถานศึกษาได้
  ทำได้อย่างเดียวคือส่งข้อมูลให้ต้นสังกัด และ
   พิมพ์ ใบ รบ. ทำให้สารสนเทศไม่เป็นข้อมูล
   ส่วนกลางเข้าถึงและใช้งานได้คนเดียว
  สารสนเทศของระบบ บริหารสถานศึกษาออนไลน์
  เป็นข้อมูลส่วนกลางที่บุลากร,นักเรียน, ผู้ปกครอง
  เจ้าหน้าที่ทุก
  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น ทะเบียน วิชาการ
  ปกครอง ห้องสมุด ฯลฯ โดยเข้าถึงผ่านอินเตอร์เน็ต
  โดยมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง และมีระบบรักษา
  ความปอดภัย ทำให้สารสนเทศของโรงเรียนเป็น
  ศูนย์กลางทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลได้
19.ประโยชน์ที่จะได้รับ    ต้นสังกัดและงานบางส่วนของโรงเรียน เช่น งานอกเอกสาร ปพ. (แต่บางครั้งจะมีปัญหาเพราะมีการเปลี่ยนแปลง เอกสาร ปพ.บ่อย อาจส่งผลให้ไม่สามารถทำงานผ่านระบบ student51,ศธ02 ได้) - นักเรียน สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านออนไลน์
- ผู้ปกครองตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนผ่านออนไลน์
- ครูทุกคนเข้าถึงสารสนเทศของโรงเรียนผ่านออนไลน์
- ส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดผ่านออนไลน์
- บริหาร ทะเบียน วิชาการ ห้องสมุด ผ่านออนไลน์
 - โรงเรียน ได้ชื่อว่า ได้พัฒนาสารสนเทศ(
ICT)
 
Coppyright © โปรแกรมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์สูงสุด
บริษัท เอ็ม เอ เอส เน็ตเวิร์ค จำกัด 56/37 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ,Tel: 038-463227 fax: 038-463693
ผู้จัดการ : ฝ่ายการตลาด >> คุณสาวิตรี ( น้อย ) 087-4820282